a

Facebook

Twitter

طراحی وتوسعه افق نتورک همه حقوق محفوظ است.

8:00 - 17:00

ساعات کار ما شنبه - پنجشنبه

021-65157710

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

فیسبوک

توئیتر

جستجو
منو

در تقسیم قانونی اموال که در صورت عدم تفاهم وراث برای تقسیم جز راه قانونی راهی برای آن نمی توان تصور کرد از راه انحصار ورثه و انجام مراحل آن و اخذ گواهی انحصار وراثت امر تقسیم باید با نظارت دادگاه صورت گیرد کارشناسی به عنوان ناظر در امر تقسیم ارث نظارت خواهد داشت اما وظیفه کارشناس تقسیم ارث چیست.

کارشناس تقسیم ارث

در رابطه با کارشناس تقسیم ارث می توان گفت که در مراحل انحصار ورثه و جلساتی که با حضور وراث یا وکلای آنها تشکیل می شود و دادگاه مقدمات تقسیم ارث را فراهم می کند حضور یک کارشناس تقسیم ارث می تواند باعث تنظیم قرارداد ی شامل توافقات وراث گردد تا تنش و اختلافات وراث را به حداقل برساند .

وجود یک کارشناس تقسیم ارث و تجربیات وی در مراحل انحصار ورثه باعث می گردد تا روند بررسی انحصار ورثه مدت زمان کمتری را به خود اختصاص دهد.

در مرحله تقسیم ارث وجود یک کارشناس در بین وراث باعث می گردد تا مقررات راجع به قوانین ارث رعایت گردد و تقسیم بر اساس قانون انجام گیرد.

تقسیم ارث با حضور کارشناس دادگاه دلیلی می باشد تا وراث بعد از تقسیم ارث حق اعتراض نداشته باشند .

وظایف کارشناس تقسیم ارث

هر کارشناس تقسیم ارث باید به موارد قانونی ارث واقف باشد همچنین باید بهای اموال مورد نظر را مشخص و قابل تقسیم بودن یا نبودن آنها را مشخص کند و بهای اموال را به قیمت روز آنها در نظر بگیرد و در تقسیم رعایت عدالت را داشته و براساس موازین قانونی عمل نماید .

تقسیم اموال متوفی توسط کارشناس تقسیم باید به گونه ای باشد که سهم هر ورثه به طور مشخص تعیین گردد و اگر در صورت تقسیم ضرری به اموال وارد گردد آن را به یکی از وراث با تفاهم دیگر وراث تخصیص دهد و قیمت آن را از سهم دیگر اموال او کسر نماید.

هر گاه در جلسه تقسیم ارث یکی از وراث غایب باشد کارشناس تقسیم باید امین وی بوده و سهم غایب را لحاظ گرداند و سپس امر تقسیم را انجام دهد .

در تقسیم اموال وارث با حضور کارشناس تقسیم بعد از آنکه امر تقسیم انجام و سهم هر یک مشخص گردید و تکلیف بدهی متوفی نیز مشخص شد صورت جلسه باید توسط کارشناس تحریر و به امضای وی و وراث رسیده باشد تا محاکم قضایی ضبط و ثبت گردد.

از جمله مواردی که نوعا گریبانگیر تمامی افراد جامعه بوده و یا خواهد بود فوت یکی از بستگان نزدیک است که آثاری از جمله لزوم تعیین تکلیف مایملک وی و میزان سهم و حقوق وراث را به دنبال دارد.
گروه کارشناس رسمی دادگستری ارتا در زمینه تقسیم ارث بین ورثه چه کمکی به شما می کند؟

برای تقسیم ارث بین ورثه معمولا لازم است که کلیه املاک مورث مانند آپارتمان، زمین، سرقفلی تجاری مغازه و خودرو و سایر دارایی ها کارشناسی و ارزیابی رسمی شده و پس از قیمت گذاری توسط کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوطه ، بین وراث تقسیم و یا معامله شود.

برای این موضوع می توانید به دادگاه مراجعه کنید و یا در صورت توافق و به منظور تسریع در کار، وراث می توانند به کارشناس رسمی دادگستری در رشته های مربوطه مراجعه کنند.

مراحل انحصار وراثت

موضوعی که بسیار مورد سوال است، چگونگی و تشریفات دادرسی مربوط به صدور گواهی انحصار وراثت است. در اینجا سعی شده اقداماتی که به منظور اخذ گواهی انحصار وراثت لازم است به زبانی ساده بیان شود.

مدارک لازم برای تقاضای انحصار وراثت

شناسنامه و گواهی فوت متوفی
پس از فوت متوفی مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت شده و شناسنامه فوت شده باطل و گواهی فوت صادر می‌شود. ارایه اصل گواهی فوت و کپی برابر اصل شده آن به ضمیمه درخواست الزامی است.
استشهادیه محضری:
اسامی کلیه وراث باید در فرم مخصوصی که توسط دادگستری در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد نوشته و توسط ۲ نفر از اشخاصی که وراث و متوفی را می‌شناسند در یکی از دفاتر اسناد رسمی امضاء شده و امضاء آنها نیز توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی شود.
رسید گواهی مالیاتی (مالیات بر ارث)
وراث باید پس از فوت متوفی لیست کلیه اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سکونت متوفی ارایه کنند و رسید آنرا دریافت داشته و به همراه تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه تقدیم کنند.
کپی برابر اصل شده شناسنامه وراث:
متقاضی انحصار وراثت باید علاوه بر شناسنامه خود کپی برابر اصل شده شناسنامه سایر وراث را نیز تهیه و به دادگاه تقدیم کند. ارایه اصل شناسنامه‌ها جهت ملاحظه توسط مدیر دفتر دادگاه الزامی است.
دادخواست:
پس از تهیه مدارک فوق الذکر متقاضی باید دادخواستی به خواسته صدور گواهی انحصار وراثت تنظیم و همراه مدارک یاد شده به دادگاه ارایه کند.

دادخواست را به کدام دادگاه ارایه کنیم؟

مطابق ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی که آخرین اقامتگاه متوفی در آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن بوده است.
بنابراین دادگاه صالح جهت تقدیم دادخواست انحصار وراثت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است.
اشخاص صلاحیت دار برای ارایه دادخواست انحصار وراثت:
وراث متوفی و اشخاص ذینفع (هر شخصی که منفعتی در اموال متوفی دارد) می‌توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت کنند.
نکته قابل توجه اینکه چنانچه وراث و یا اشخاص ذینفع متعدد باشند نیازی به درخواست همگی آنها نیست و اقدام یک نفر از افراد مذکور برای امضاء و ارایه دادخواست کافی است.
تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست:
دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارک مربوطه با هزینه متقاضی درخواست وی را یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌کند.
پس از گذشت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که کسی به آن اعتراض نکند بدون تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث گواهی انحصار وراثت که بیانگر مشخصات و تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی و سهم آنها از ماترک است صادر می‌کند.
در صورتی که پس از نشر آگهی کسی به مفاد دادخواست معترض باشد و اعتراض خود را تقدیم دادگاه کند دادگاه جلسه ای را جهت رسیدگی تعیین کرده و به متقاضی و معترض ابلاغ می‌کند و پس از رسیدگی حکم مقتضی صادر می‌کند که قابل تجدیدنظر خواهد بود.

نکات قابل توجه در گواهی انحصار وراثت:

در صورتی که در زمان فوت نطفه ای منعقد شده باشد جنین نیز جزء وراث قرار می‌گیرد و باید در دادخواست مربوطه قید شود.
در صورتی که برای محجور قیم مشخص نشده باشد دادستان می‌تواند به در خواست گواهی انحصار وراث اعتراض کند.
در صورتی که بهای ترکه بیش از ۱۰ میلیون ریال نباشد ضرورتی برای نشر آگهی نیست. در این حالت دادگاه با ملاحظه مستندات و مدارک تقدیمی اتخاذ تصمیم می‌کند.
در مورد وراث روستائیان، در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون ریال باشد آگهی برای یک بار و در یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی نصب خواهد شد و نیازی به نشر آگهی در جراید نیست.
در صورتی که متقاضی نام یک یا چند تن از وراث را در دادخواست اعلام نکند، عمل وی در حکم کلاهبرداری بوده با شکایت آنها قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

هر وارث بعد از امر تقسیم ارث مالک سهم خود می گردد و پس از پرداخت مالیات بر ارث سهم خود حق انتقال به وی وجود خواهد داشت و نسبت سهم دیگر وراث حق تجاوز نخواهد داشت.

در صورت بروز مشکل در زمینه انحصار وراثت می توانید از مشاوره حقوقی وکیل ارث مورد اطمینان خود در موسسه حقوقی پندار از طریق ارسال فرم درخواست مشاوره یا تماس تلفنی بهره مند شوید.